Jagiellon.

Strona w przygotowaniu.
Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody. Strona niniejsza opisuje 400-letni dąb - pomnik przyrody.