Witamy w Rzepniku.

"Nasz Rzepnik" - strony tego serwisu internetowego poświęcone są promocji naszej wsi. Witając wirtualnie wyrażamy nadzieję, że serwis ten zachęci Cię do odwiedzenia Rzepnika, a być może w przyszłości nawet osiedlenia się tutaj. My, mieszkańcy Rzepnika, jesteśmy przekonani, że Rzepnik jest miejscem wyjątkowym na tym świecie, i chcemy aby takim pozostał. Aby poddając się przemożnemu wpływowi cywilizacji, zachował wszystkie walory, które charakteryzują go dzisiaj. Położenie Rzepnika, historia, walory klimatyczne, poziom zainwestowania oraz ambicja mieszkańców predestynują go do pełnienia roli enklawy ciszy. Enklawy ciszy i kontaktu z przyrodą służącą głównie mieszkańcom zdecydowanie bardziej zurbanizowanego otoczenia Rzepnika. W szczególności mieszkańcom aglomeracji Krosna.

O walorach Rzepnika i o naszych z nim związanych nadziejach, szczegółowo piszemy na głównych stronach serwisu. Przedstawiamy położenie geograficzne Rzepnika, pokazujemy wynikające z tego położenia uwarunkowania i szanse, piszemy o nas, mieszkańcach, obecnych i przeszłych, opisujemy tradycje, zabytki i atrakcje Rzepnika; pokazujemy także nasze zamierzenia i plany na przyszłość. Taki zakres i układ informacji odzwierciadla menu boczne serwisu. Zachęcamy do przejrzenia tych stron.

Obok głównej, informacyjnej i promocyjnej części serwisu, odrębne pozycje stanowią działy: "Aktualności", "Galeria" i "Kontakt". Aktualności mają, przede wszystkim, spełniać funkcje komunikacji wewnętrznej, służyć mieszkańcom; informować o ważnych wydarzeniach. Polecamy również fotogramy o tematyce związanej z Rzepnikiem.