Położenie geograficzne.
Ponieważ położenie geograficzne to w głównej mierze opis bliskiego i dalszego otoczenia, szczegóły dotyczące samej wsi, jej położenia, klimatu a także historii znajdują się na tej stronie a także na stronie poświęconej opisowi Czarnorzecko Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Rzepnik - nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od słowa "rzepa" lub "rzep". Dokładna data powstania wsi nie jest znana.
W "Opisie powiatu krośnieńskiego", autorstwa księdza Władysława Sarny (1858-1929), czytamy:
"Rzepnik, po rusku Ripnik, u źródłowisk potoka Rzepnika, prawego dopływu Wisłoka, odległy od Krosna o 10,3 klm. Od północy, południa i wschodu otaczają wieś lasy, rosnące na wzgórzach dochodzących do 465 m. Rzepnik graniczy od wschodu z Węglówką. Od zachodu z Wolą Pietruszową i Łączkami, na południe z Bratkówką i Wojkówką, na północ z Wysoką. Gleba dość licha, nieprzepuszczalna, po największej części glinka i kamień. [...]
Rzepnik powstał zdaje się równocześnie lub nie wiele później jak Bonarówka. Był własnością Firlejów, a po wygaśnięciu męskiej linii Firiejów przy podziale dóbr między Urszulą z hr. Tarnowskich Wierzbowską, a Franciszką z Tarnowskich Ustrzycką, dostaje się w posiadanie Ustrzyckiej. Stało się to w r 1698. Obecnym właścicielem Rzepnika jest Dr. Modest Humiecki, który go nabył od Rogojskiego, a ten od Władysława Gorayskiego, byłego właściciela Łączek."

Dzisiaj, w dobie Internetu, miast szczegółowego opisu wystarczy podobno wskazać właściwy adres internetowy lub wręcz obiekt, który posiada właściwy zasób informacji. Ale czy na pewno? Dla tych, którzy tak właśnie wolą, "sami i szybko", polecamy aktywną mapkę zamieszczoną obok lub cały serwis Google Maps.