Klub Przyjaciół Rzepnika.

Jedną z ciekawych inicjatyw jest utworzenie Klubu Przyjaciół Rzepnika - nieformalnej organizacji zrzeszającej osoby, którym awans Rzepnika leży na sercu.